czwartek, 4 kwietnia 2013

Pin It

Tutorial na kwiatek / Flower tutorial

Dziś zaprezentuje jak łatwo zrobić kwiatka.
Kwiatek potrzebny mi był do pewnej sesji zdjęciowej ale o tym póżniej.


Today we present to easily make the flower.
The flower was needed for a photo shoot but more on that later.


 Wycinamy pięć kółek , każdy innej wielkości. ( kółka nie muszą być idealnie okrągłe , więc można wycinać od ręki).

Cut out five circles, each a different size. (Circles do not have to be perfectly round, so you can cut by the hand).


Przypalamy brzegi tych kółek.

Burn the edges of the circles.


Sklejamy kółka ze sobą.

Glue circles together.


Na końcu przyklejamy na środek jakieś koraliki. I kwiatek GOTOWY .

Finally, the glue to the middle  some beads. And Flower READY.


Kwiat można przykleić ( przyszyć ) gdziekolwiek nam nasza wyobraźnia pozwala.

Flower can be glued (sew) wherever our imagination allows us.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz