środa, 13 listopada 2013

Pin It

Czas wolny / Free time

Pierwszy raz od 4 lat zostałam sama w domu na 3 godziny :D Jak to się stało , wysłałam samego tatusia do sali zabaw. Wkońcu do tego dorosłam, do tej pory jakoś nie chciałam zostawać sama jak wychodziliśmy gdzieś , bo twierdziłam, że może mnie coś ominąć ( to chyba takie zboczenie już od szkoły, dlatego zawsze byłam gdzieś pierwsza i nie lubiałam opuszczać szkoły ).
First time since four years I was alone in the house for 3 hours :D How it happened, I sent the dad to a play centres. At last, I grew up to this. Until now, somehow, I did not want to stay alone, and go out somewhere, because claimed that it can get past me something (it's probably a deviation from school, therefore I was always somewhere in the first and don't liked to leave school).

I te 3 godziny samotności zakończyły się dużą ilością prac. A także postanowieniem, że zaczne sprzedawać moje zrobione dzieła.
And those three hours alone resulted in a lot of work. And the decision that I start selling my works.

Powstał Ferek - Tom:
Created reindeer -Tom

4 sensoryczne zabawki dla dziecka.
4 sensory toys for children.I  apaszka (szal, komin ) .
And scarf (shawl, chimney scarf).


Moje prace na razie bedę próbować sprzedawać na moim FB  profilu .
My work so far I gonna try to sell on my FB profile.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz