sobota, 7 grudnia 2013

Pin It

Strój anioła / Angel costume

Dostałam kartkę od córki, że będzie aniołem w świątecznym przedstawieniu. Dali mi tydzień abym coś załatwiła białego. Akurat ten tydzień miałam bardzo zajęty. Najgorsze, że niewiem jakie są zwyczaje w szkole. Czy dzieci naprawde idą tam w białych koszulkach, spódniczkach (ewentualnie zrobiony strój z prześcieradła) jak napisali na kartce, czy rodzice kupują gotowe stroje .
I got a card from daughter, that she will be an angel in the Christmas show. They gave me a week to arranged for something white. This week I have been very busy. The worst thing that not know what are the habits at school. Do children really  go there in the white shirts, skirts (or outfit made ​​from sheets) as written on the sheet, or parents buy ready-made clothes.

 Zdecydowałam , że sama zrobię strój. Oj nie było łatwo, pierwszy raz robiłam jaki kolwiek ciuch, było dużo prucia i prowizorka , ale udało się. A najbardziej jestem zadowolona ze skrzydeł. 
I have decided that I will do myself outfit. Oh, it was not easy, the first time I did piece of clothing, it was a lot of ripping and a stopgap, but succeeded. And I'm most satisfied with wings.
Córce bardzo spodobała się zabawa w anioła ( szkoda, że tylko jeden dzień mogła sie pobawić, bo musiałyśmy zanieść strój do szkoły), młodsza też chciała, więc zrobiłam jej skrzydełka z kartonu ( dobrze , że jeszcze nie jest wymagająca i nie musiałam robić dwóch par czasochłonnych skrzydeł ).
Daughter really liked to play by an angel (only one day could be fun, because we had to take costume to school), younger also wanted, so I made her wings out of cardboard (good she  still is not demanding and I did not have to do time-consuming two pairs of wings) .


Wskazówki dla tych co pierwszy raz zamierzają uszyć strój. Pamiętajcie, że materiał z prześcieradła się nie rozciąga , więc trzeba dużą dziure na głowę zrobić  i na ręce też, aby wszystko gładko przeszło.
Tips for those who wish to sew for the first time outfit. Remember that the material of the sheet is not stretched so you have to do a large hole on the head and hands, so that everything went smoothly.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz