piątek, 25 października 2013

Pin It

Co robić z ... / what to do with....

... z dziećmi w taką pogodę . Coraz bardziej robi się zimniej , więc na dworze nie pobędzie się za długo. I trzeba wymyslać jakieś atrakcje w domu. Postanowiłam dzielić sie z wami co porabiamy, może kogoś zainspiruje. 

...with children in this weather. It gets colder, so can't stay  outside  for long. I need to invent some things at home. I decided to share with you what are we doing, maybe I will inspire someone.

Obok mojego miejsca zamieszkania znajduje sie lasek. Zawsze myślałam, że jest to taki jakiś malutki i jakoś nigdy tam nie zachodziłam. Aż do pewnego dnia kiedy nie miałam  innego pomysłu co tu robić. Lasek okazał się miłym zaskoczeniem i przepięknym miejscem. 

Next to where I live is located forest always thought that this is a some tiny and somehow never entered there. Until one day when I had no idea what to do. Wood was a pleasant surprise and a wonderful place to be.

                         


Oznajmiłam Jelly , że podczas "przygody" zbieramy skarby jakie znajdziemy - liście, żołędzie, patyki na co kolwiek ma ochotę ( oczywiscie do użycia tych przedmiotów na późniejsze użycie).

 I announced Jelly that during the "adventure" to collect treasures we can find - leaves, acorns, sticks what she wants (of course, to use these items for later use).Podczas pobytu szukalismy zwierzątek . Niestety udało nam sie tylko przyuważyć wiewiórke i gołębia. I głowe niezidentyfikowanego zwierzęcia :d (po powrocie  bardzo żałowałam, że jej nie wziełam ze sobą ).

During our stay we were looking animals. Unfortunately, we have succeeded only spot a squirrel and a pigeon. And the head of an unidentified animal: d (after returning  regretted that I did not take it with me).


Omawialiśmy też różne rodzaje drzew, dlaczego na drzewach były namalowane zółte kropki (były to drzewa zainfekowane do wycinki).

Also discussed the different types of trees, why the trees were painted yellow dots (they were infected trees for removal)                                                                                 
Przez lasek płynie rzeczka i znajdują sie tam różne kładki i  mostki. 

River flows through the forest and there are various walkways and bridges.

Pobieraliśmy moc od największego drzewa.

We took the power from the largest tree.A na koniec było chlapanie się w rzece , co było oczywiście najlepszą zabawą.

And at the end was splashing in the river, which was obviously the most fun.


Więc jak tylko pogoda wam na to pozwoli zabierzcie dzieciaki do lasu i nie zapomnijcie o skarbach. CDN

So as soon as the weather permits you take the kids to the forest and do not forget about the treasures. to be continued

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz