poniedziałek, 25 marca 2013

Pin It

Wielkanocne ozdoby / Easter decoration

W tym roku postanowiłam w końcu zrobić jajko z balona.
Zrobić takie jajko wcale nie jest trudno , ale może nie wyjść.


This year I decided to finally make an egg from a balloon.
Make an egg is not difficult, but it can not go bad.


Do zrobienia takiego jajka potrzebujemy balon, klej, muline , nitke.
Nadmuchany balon obwiązujemy muliną i nitką, następnie smarujemy obficie klejem. Odstawiamy na całą noc do wyschnięcia . Po nocy teoretycznie wystarczy przebić balon i jajko gotowe.


To do this egg we need: a balloon, glue, cotton threads, thread.
Inflated balloon, wrapped stitch and thread, then smear with plenty of glue. Let stand overnight to dry. After a night (in theory), enough to break the balloon and egg are ready.


Ale jak widać na pierwszym zdjęciu coś poszło nie tak, wydaje mi się że trzeba dużo poobwijać balon żeby się tak nie zrobiło. A jak chce się zrobić takie jajko w którym widać co jest w środku czyli nie tak dużo obwinięte, trzeba po wyschnięciu ponaciskać balon, żeby mulina  podklejała się od niego i dopiero wtedy przebić.

But as you can see in the first picture something went wrong. I think that you have to a lot wrap so that the balloon didn't look that. And as you wants to do the egg where you can see what's inside (that is not so much wrapped) you need to press the balloon after drying to a pell off embroidery floss from him and then break.

A potem wystarczy takie jajko udekorować.

Then simply decorate an eggA tutaj jajeczka udekorowane przez moją córke.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz